TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Karanténa

Dobrý den, paní ředitelko, pane řediteli,

vzhledem k tomu, že vyhodnocení žáci/studenti Vaší školy SŠ Taneční konzervatoř, Brno, Nejdelého, byli do dne 26.1.2022  v kontaktu s osobou, která je COVID-19

pozitivní, byly u Vámi sdělených kontaktů epidemiologickým šetřením shledány důvody pro karanténní opatření  minimálně na 5 dní od data posledního kontaktu.

Povinnost podrobit se karanténě a případně RT-PCR testování se vztahuje nově i na osoby plně očkované proti onemocnění Covid-19 i na osoby, které již onemocnění Covid-19 prodělaly.

Karanténní opatření zahrnují domácí karanténu minimálně po dobu 5 dnů, tedy do 31.1.2022 včetně (dle data posledního kontaktu).

Karanténní opatření stanovené ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, se nařizují v minimální délce 5 dní od data posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Osoby, které byly v epidemiologicky významném kontaktu s pozitivně testovanou osobou, zadává škola do tabulky CFA aplikace, záložka „rizikové kontakty“.

Po zadání kontaktu (žáka nebo pedagoga) do CFA tabulky, je na poskytnuté telefonní číslo odeslána automatická SMS o nařízení karantény s odkazem na sebetrasující formulář.

 

KHS osobě s nařízenou karanténou ukončí karanténu nejdříve po 5 dnech ode dne zahájení karantény. Osoba, u které byla karanténa ukončena po 5 dnech, monitoruje svůj zdravotní stav a je jí doporučeno nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu pro ochranu

dýchacích cest, a to následujících 5 dní od ukončení karantény nad rámec mimořádného opatření. V případě projevu příznaků onemocnění covid-19 v průběhu 14 dní od posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid-19 je této osobě nařízeno absolvovat RT-PCR

test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a v případě pozitivního výsledku tohoto testu je jí nařízena izolace podle čl. I. písm. a).

Z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás prosím o předání tohoto sdělení osobám, které jste uvedli jako rizikový kontakt.

S pozdravemBc. Petra Kuxová. DiS
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
ÚP Blansko a Vyškov

tel: 545 113 047