TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Změna výuky 27. 1.

27. 1. 2022 – 15:20 hod. konec výuky, odpadá VYV (nemoc pedagoga)