TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

COVID

POZOR VE TŘÍDĚ JE VĚTŠÍ VÝSKYT ŽÁKŮ COVID POZITIVNÍCH

HLÍDEJTE, PROSÍM, PŘÍZNAKY A VČAS SE TESTUJTE