TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Změna rozvrhu

Ve čtvrtek 27.1. odpadá PŘI CHEM konec výuky 13 30 + oběd
prosim sledovat na nástěnce nácviky na koncert