TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Talentové zkoušky

Dne 7. 2. 2022 zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí.

Následně budou zaslána písemná rozhodnutí o přijetí i nepřijetí všem uchazečům.