TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Schůze Spolku je zrušena

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že Taneční konzervatoř Brno se rozhodla uspořádat třídní schůzky v on-line podobě z důvodu obavy před rozšířením nákazy variantou omicron, rozhodli jsme se rovněž neohrožovat naše děti a pedagogy a z tohoto důvodu rušíme termín členské schůze, která se měla konat dne 26. 1. 2022. Činíme tak i proto, že pravidla pro konání schůzí orgánů právnických osob jsou odlišná od pravidel návštěvy škol.

Jelikož ale situace vyžaduje, aby Spolek byl schopen vyvíjet svou činnost, je nezbytné zvolit nový výbor a provést některá další rozhodnutí. Rozhodli jsme se proto, že využijeme možnosti, kterou nám dává zákon č. 191/2020 Sb. o zmírnění dopadu koronaviru v souvislosti s jednáním orgánů právnických osob ve znění pozdějších novel a připravíme schůzi tak, abychom dostáli všem platným předpisům.

O dalším postupu Vás budeme informovat do 31.1.2022.