TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Pololetní klasifikace .

Dne 26.1. 2022 se koná pedagogická rada, vyučování končí ve 13.30 hod.

Schůze Spolku TK Brno v 15.30 hod., pozvánky jsem posílala po žácích před Vánocemi – volba nového výboru.

Hovorové hodiny  budou probíhat od 16.00 hod., můžete navštívit pedagogy vašich dětí a konzultovat jejich studijní výsledky, event. projednat další studium …….

Klasifikace se definitivně uzavírá dne 27.1. do 12.00 hod., pokud jsou nějaké pochybnosti ohledně uzavření z předmětů paní prof. Sáčkové, nechť se s ní studenti domluví prostřednictvím Skola – online.