TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Změna vyučování

úterý     18.1.          konec vyučování v 14.15

 

středa    19.1.         FYZ  11.50 místo oběda

LIT 12.45  normálně

PRI, ZEM   odpadá

konec výuky 13.30  +  oběd

NA  ZÁKLADĚ  EMAILU SE SPOJTE S PANÍ PROF. SÁČKOVOU. JEDNÁ SE O TY ŽÁKY, KTEŘÍ MAJÍ NEROZHODNOU ZNÁMKU NEBO MĚLI BÝT ZKOUŠENI.

 

PŘIPOMÍNÁM VELICE DŮLEŽITOU VOLEBNÍ SCHŮZI SPOLKU TK BRNO V JÍDELNĚ ŠKOLY A HOVOROVÉ HODINY, NEJPRVE VE TŘÍDĚ SE MNOU A PAK  S  VÁMI ZVOLENÝMI PEDAGOGY  STŘEDA  26. 1. 2022 V 15.30/16.00