TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Třídní schůzky

26. 1. 2022 – 13:30 hod. – konec výuky

15:30 hod. – Schůze Spolku TK Brno (volba nového výboru!)

16:00 hod. – Hovorové hodiny