TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás nečekaně opustil dlouholetý pedagog, kolega, laskavý kamarád pan Vlastimil Lejsek, který celoživotně zasvětil svůj profesní život Taneční konzervatoři Brno jako korepetitor a pedagog klavíru.