TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Změna výuky 14. 12.

14. 12. 2021 – 15:20 hod. – konec výuky (odpadá jedna hodina SOT)