TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Změna vyučování

Středa 8.12.   LID 12.45 odpadá

PRI 13.40 odpadá

ZEM 14.35 odpadá

IKT odučeno minulý týden

Konec výuky 11.40 

Internátníci ve třídě – dozor, využijí čas k učení