TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Testování 6. 12.

6. 12. 2021 – 7:40 hod. – testování ve třídě, internátníci se testují po příjezdu na internát