TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Změna výuky

2. 12. 2021 – 13:40 – 14:25 hod. – PRI odpadá

13:30 hod. – konec výuky