TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Změna vyučování

V pondělí 22.11. začíná vyučování v 8.55