TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Změna výuky 22. 11.

22. 11. 2021 – 13:30 hod. – konec výuky, oběd, odchod domů (internátníci čekají ve třídě do 14:25 hod. dohled prof. Hanák)

14:35 – 15:20 hod. – odpadá ZEM