TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Testování 22. 11.

22. 11. 2021 – 7:40 hod. – testování antig. testem ve třídě (prosím o dochvilnost), internát se testuje v neděli po příjezdu na internát