TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Změna výuky 19. 11.

19. 11. 2021 – 12:35 hod. konec výuky pro neúčinkující v baletu Broučci, oběd a odchod domů (ZEM odpadá)

internát – kdo má již zakoupenou jízdenku na pozdější dobu, může počkat na internátě