TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Důležité sdělení !

Vážení rodiče, je mi líto, že vás musím informovat o nepříjemné záležitosti, která tento týden vznikla v naší třídě. Třem děvčatům během vyučování ( zkoušení na sále ) někdo nepozorovaně přidal do láhve s pitím blíže neurčenou tekutinu. Pravděpodobně se jedná o desinfekční mýdlo……dále se různě „ztrácejí “ a následně „nalézají“ trikoty a špičkovky u jiných majitelů. Vzhledem k závažnosti případu je zainteresovaná výchovná poradkyně – paní prof. Lepoldová, která dnes 12.11. celou třídu informovala o následcích takového jednání, jež se ocitá již v trestně právní rovině. V případě opakování takového jednání bude zajištěn důkazní materiál a okamžitě kontaktována Policie ČR. Pokud bude viník usvědčen, následky budou zcela jednoznačné.

Mrzí mě, že ovzduší důvěry ve třídě někdo opakovaně narušuje způsobem, který může ohrozit zdraví spolužáků. To už není legrace, ale zlý a úmyslný čin. Proto vás žádám : promluvte s vašimi dětmi o celé záležitosti, pokud byste měli nějakou doplňující informaci, např. že se totéž děje i vašemu dítěti, neprodleně mi dejte vědět –  jsem na telefonu kdykoli. Děkuji.

Entrová Dagmar