TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Sdělení rodičům

Dobrý den, posílám vám po dětech Pozvánku na výše zmiňovanou schůzi Spolku TK a nový „Souhlas“ s testováním. Jedná se o změnu termínu z 18.11. na 22.11. z důvodu antigenního testování 15.11., takže efektivnější bude týdenní odstup i s ohledem na intenzivní nácvik Louskáčka s panem Leprisem od 22.11. Proto vás prosím o potvrzení znovu k tomuto datu, je možno i naskenovat a poslat na můj mail. Děkuji vám za pochopení.

Nyní bych vás ještě chtěla seznámit s hospodařením třídního fondu. Z loňského škol. roku jsem převzala zůstatek 10122,- Kč, proto jsem nepovažovala za nutné vás o další příspěvek žádat. Se studenty jsme se dohodli na pořízení hodin a zrcadla, příští školní rok jim tyto věci samozřejmě náleží, takže si je event. přestěhují do jiné učebny. Dále jsem ještě kupovala zámek na šatnu, který se „ztratil“. Hodiny – 269,-…….zrcadlo 1082,-……zámek 220,-

Na účtu je nyní k dispozici 8551,- Kč……doufám, že bude možné je využít na nějakou akci – výlet apod. v závěru škol. roku. Zatím vše, s pozdravem Entrová.