TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Sdělení rodičům

Vážení rodiče, plánované třídní schůzky se budou konat formou on-line 8. 10. odpoledne. Přesný čas ještě nevím, můžeme se spojit i později, než bývá zvykem ve škole, protože vás nechci honit z práce…..

Kódy vám pošlu mailem, event. další informace. Zatím s pozdravem Entrová .