TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Informace k testování

v tomto souboru naleznete více informací k testování, které proběhne po podzimních prázdninách