TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Vyjádření k uzavření školy

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že nejsme běžná základní ani střední škola, dochází u nás k velkému prolínání ročníků, což vygradovalo v posledních týdnech zkouškami na představení Broučci a Louskáček. Vzhledem k situaci jsme přistoupili na řešení krajského úřadu a hygieny. Rozhodně pro nás není lehké a příjemné učit on-line. Vše děláme v zájmu našich žáků. Věříme, že tímto rozhodnutím zabráníme dalším karanténám a budeme schopni prezentovat naše žáky v obou představeních.