TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Uzavření TK Brno – rozhodnutí Krajské hygienické stanice

S účinností ode dne ústního vyhlášení tohoto rozhodnutí, tj. ode dne 18. 10. 2021.
podrobuji
právnickou osobu – Taneční konzervatoř Brno, příspěvková organizace, sídlem Nejedlého 375,
Brno 638 00, IČ: 00565766 (dále také „účastník řízení“), protiepidemickému opatření v ohnisku
nákazy infekčním onemocněním COVID-19 podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) zákona č.
258/2000 Sb., spočívajícímu v uzavření školy na adrese Nejedlého 375, Brno 638 00.

Opatření nařízená tímto Rozhodnutím se ukončí po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivní
osobou. Datum posledního kontaktu bylo 13. 10. 2021.

Znění celého rozhodnutí naleznete zde.