TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Učebnice a sešity

V případě potřeby a možnosti si můžete zítra 18. 10. od 8:00 -12:00 ve škole vyzvednout učebnice a sešity. Pokud nemáte možnost, určitě se výuka přizpůsobí k okolnostem.

Prosím, kontaktujte třídního pedagoga, kdo si učebnice vyzvedne.