TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Pondělí, úterý

Pondělí

NEUKLÍZEJTE SAMI TŘÍDU PO „VOLBÁCH“. POČKEJTE NA VYUČUJÍCÍ PRVNÍ VYUČOVACÍ HODINY

LOUSKÁČEK  důkladně sledujte nástěnku u vrátnice!

Úterý

ZEM   14:35 – odpadá

CHEM 15:30 – odpadá

konec výuky 14: 25