TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Přístup do EŽK pro zákonné zástupce

PINy a postupy zřízení přístupu do Školy online pro zákon. zást. byly odeslány na emaily zákonných zástupců uložených v systému Školy online.

V případě, že email nedorazí nebo máte nějaký problém kontaktujte M. Havlíčka na emailu: havlicek@tkbrno.cz