Přístup do EŽK pro zákonné zástupce

PINy a postupy zřízení přístupu do Školy online pro zákon. zást. byly odeslány na emaily zákonných zástupců uložených v systému Školy online. V případě, že email nedorazí nebo máte nějaký problém kontaktujte M. Havlíčka na emailu: havlicek@tkbrno.cz

Změna rozvrhu

Středa 6.10. odpadá VOB, CHEM, ROV – konec výuky 13 40 + oběd Čtvrtek 7.10. odpadá PŘI, CHEM – konec výuky 13 30 + oběd Pátek 8.10. – ředitelské volno

Změna ve výuce

ZMĚNA VYUČOVÁNÍ: DEJ 8:55 – odpadá, místo toho třídnická hodina (prof. Erdingerová) ZEM 14:35 – odpadá CHEM 15:30 – odpadá, konec vyučování 14:25

Zkouška baletu Broučci

POZOR!!!!!!! Tuto neděli 10. 10. 2021 od 16:30 – 18:00 hod. bude zkouška baletu Broučci. Sraz : 16:15 hod. před školou (nebude možnost jít do šaten, trikot a baletní obuv s sebou) Týka se pouze obsazení a náhrad!!!!!!!!!!!!