TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Změna rozvrhu

4. 10. 2021 –16:25 hod. ROV odpadá, konec vyučování 16:15 hod.

5. 10. 2021 – 16:25 hod. PRI odpadá, konec vyučování 16:15 hod.

6. 10. 2021 – 11:50 hod. DEJ odpadá, místo toho FYZ (prof. Havlíček)

13:40 hod. VOB odpadá, konec vyučování 13:30 hod. + oběd

7. 10. 2021 – 13:40 hod. PRI odpadá, konec vyučování 13:30 hod., třídu chystají 13:30 hod. prof. Havlíček

8. 10. 2021 – Ředitelské volno – volby