TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Nemoc pedagoga

Pondělí 4.10. ROV 14.35 – odpadá

VOB  15.30 – odpadá

Konec vyučování 13.30 + oběd (internátníci čekají do 14.25 ve třídě – dohled prof. Kučerová, Hanák)

Úterý 5.10.  v 9.55 třídnická hodina PROSÍM VŠECHNY OMLUVENKY, RUČNÍKY ATD.