TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Opatření

Vzhledem k nevhodnému chování žáků a plýtváním toaletního papíru na toaletách bylo vedením školy rozhodnuto, že na toalety nebude dodáván toaletní papír. Domluvíme se, jak to vyřešíme.

Možnosti: každý žák si přinese svůj toaletní papír k vlastní potřebě

budeme kupovat toaletní papír pro třídu z tř. fondu

 

Příští týden si VŠICHNI přinesou ručníček na ruce a budou ho PRAVIDELNĚ KAŽDÝ TÝDEN NOSIT ČISTÝ

Žádám o důslednější omlouvání absence.

Sms je prvotní informace, propustka je nutná k opuštění školy, ale veškerou absenci prosím psát do omluvného listu.