TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Změny v rozvrhu 13. – 17.9.

STŘEDA 15.9. ——— ZAČÍNÁTE V 8.55 !!!

ČTVRTEK 16.9. ———- MÍSTO FYZIKY MÁTE ČEŠTINU ( V 10. H. )