TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Pondělí 13. 9.

v pondělí začíná vyučování v 10.00

ZMĚNA internátníci půjdou v 8:00 na sál č. 6 (KLT prof. Lepoldová)