TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Změna výuky 13. 9.

13. 9. 2021 – 16:25 hod. ROV odpadá, konec výuky 16:15 hod.