TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Platba trikotu – dodatek

Platbu trikotu uhraďte dle přiložené faktury, kterou jste měli u trikotu.

Číslo účtu je uvedeno na třídních stránkách.

Uveďte i číslo faktury. Platí pouze pro ještě neuhrazené trikoty.

Děkuji.

K. Šutorková, Z. Beňová