TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Trikoty

Kdo nemá zaplacený trikot, prosím, uhraďte na:

č. ú. 115 – 915490247/0100

Nezapomeňte uvést jméno, ročník a školu TK Brno.