TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Změna vyučování

Ve středu 8.9. – konec vyučování v 13.30

Vzhledem k tomu , že internát je v provozu až od 14.30 žádám rodiče, pokud souhlasí, aby šla děvčata na procházku, pošlete mi, prosím, co nejdříve souhlasnou sms. Jinak musí zůstat ve škole.

Testování 9.9. proběhne v rámci hodiny HUV v 7.05 hod. s paní prof. Verbovou. Žáci mohou sami do třídy, nikam nechodí a vyčkají prof.