Změna vyučování

Ve středu 8.9. – konec vyučování v 13.30 Vzhledem k tomu , že internát je v provozu až od 14.30 žádám rodiče, pokud souhlasí, aby šla děvčata na procházku, pošlete mi, prosím, co nejdříve souhlasnou sms. Jinak musí zůstat ve škole. Testování 9.9. proběhne v rámci hodiny HUV v 7.05 hod. s paní prof. Verbovou. […]

Změna výuky

ÚT – 7.9.2021 a ČT – 9.9.2021 z důvodu nemoci prof. Sáčkové odpadá poslední hod. PRI

Změna rozvrhu

V pátek – 10. září znovu odpadají poslední 2 vyučovací hodiny – prof. Sáčková .