TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Účet pro platbu za trikot

číslo účtu

115 – 915490247/0100

nezapomeňte napsat: jméno, ročník, škola TK Brno