TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Změna výuky

Ve středu 8. září 2021 odpadá v 5. ročníku FRJ. Výuka začíná v 8.55. M. Eftimiadisová