TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

přístup do Školy online (ŠO)

postup vytvoření přístupových údajů do ŠO dostanou studenti vytištěný od třídních pedagogů na začátku 2. týdne školy

postup vytvoření přístupových údajů do ŠO pro zákonné zástupce bude zasílán emailem na adresy zákonných zástupců jakmile budou údaje zavedeny v systému (s největší pravděpodobností na přelomu září a října)