TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Zahájení školního roku 1. 9. 2021

Vážení rodiče, milí studenti,

vzhledem k tomu, že 1. 9. odjíždíte na adaptační program, rádi bychom vás alespoň touto cestou pozdravily a popřály příjemný adaptační program.

 

6. 9. 2021 v 8:00 hod. se poprvé setkáme v naší nové třídě a společně se otestujeme (internátníci se testují v neděli po příjezdu na internát).

Seznámíme se s prostředím školy a rozdáme si učebnice.

Od 6. 9. bude normální výuka dle rozvrhu, který máte na třídních stránkách.

Těšíme se na naše společné setkání.

Vaše třídní profesorky

Mgr. Zlatoslava Beňová a MgA. Kateřina Šutorková