TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Zahájení šk. roku 21/22 – 1. 9. 2021

do školy se bude vstupovat hlavním vchodem po jednotlivých ročnících ve 20 min intervalech

ve vstupní hale bude probíhat testování (kdo je očkovaný nebo testovaný předloží potřebné dokumenty)

2. ročník vstupuje v 7.30 hod

3. ročník vstupuje v 7.50 hod

4. ročník vstupuje v 8.10 hod

5. ročník vstupuje v 8.30 hod

6. ročník vstupuje v 8.50 hod

7. ročník vstupuje v 9.10 hod

8. ročník vstupuje v 9.30 hod