TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Změna fasování učebnic

Prosím pozor!!!!!

Dochází ke změně fasování učebnic.

25. 6. 2021 – přinést všechny učebnice do školy (pokud vám nějaká učebnice bude chybět, musíte koupit novou)

29. 6. 2021 – fasování nových učebnic

Rolovat nahoru