TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Změna výuky

10. 6. 2021 – 12:35 hod. konec výuky, oběd a odchod domů, internát otevřen od 13:00 hod.

Rolovat nahoru