Změna výuky

25. 5. 2021 – 15:20 hod. konec výuky 26. 5 2021 – 13:40 – 14:25 hod. ROV (místo PRI), konec výuky 14:25 hod.

Změna rozvrhu

24. 5. 2021 – odpadá klavír s prof Erdingerovou 25. 5. 2021 – 16:15 hod. – konec výuky 26. 5. 2021 – 15:30 – 16:15 hod. ROV (místo PRI), konec výuky 16:15 hod. 28. 5. 2021 – 10:00 – 10:45 hod. IKT (místo CJL) 11:50 – 12:35 hod. oběd (místo PRI) 12:45 – 13:30 hod. DEJ 13:30 hod. – […]