TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Praktická výuka

26.4. začíná praktická výuka  –  rozvrh na www třídy

do školy přicházejte každý den vchodem u skladu učebnic, odcházet můžete hlavním vchodem

všeob. vzděl. předměty zůstávají online, je-li u předmětu U pedagog zadává pouze úkol přes školu online a vy se nepřipojujete

každé pondělí a čtvrtek – testování  /internát neděle – nezapomeňte si vzít do školy potvrzení o negativním testu, které vám na internátě vydají/ přesný čas je v rozvrhu, testování probíhá po 6 žácích, dbejte pokynů pedagogů

kdo nebude ve škole v den testování, bude testovaný když přijde /vždy mi napište sms /

PROHLÉDNĚTE SI VIDEO O TESTOVÁNÍ NA WWW ŠKOLY

předpokládám, že jste si přihlásili obědy – v jídelně si sedejte pohromadě a po obědě opusťte jídelnu

ve škole musíte mít pokrývku úst a nosu – od 15 let musí být respirátor, do 15 let chir. rouška, při praktické výuce pokrývku odkládáte

PEČLIVĚ SI UMÝVEJTE RUCE A POUŽÍVEJTE DEZINFEKCI

 

Rolovat nahoru