TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Vyjádření souhlasu

Pavlína Marečková

student Univerzity T. Bati ve Zlíně

fakulty humanitních studií

V Brně 17. 2. 2021

SOUHLAS S VYPLNĚNÍM STUDENTSKÉHO DOTAZNÍKU

Vážení rodiče,

v souvislosti se zpracováním bakalářské práce na téma Výchova ve vztahu k rasismu vůči etnickým skupinám na středních školách v Brně jsem vyhotovila dotazník pro studenty středních škol.

Tímto bych vás ráda požádala o svolení k vyplnění mého dotazníku vašim dítětem v rámci školní výuky.

Vyplnění dotazníku zabere respondentovi přibližně 15 minut.

Dotazník je anonymní.

Výsledky dotazníkového šetření budou sloužit výhradně pro potřeby zpracování závěrečné práce.

……………………………….……….

podpis rodiče

Rolovat nahoru