TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Informace k prezenční výuce

Informace z Krajského úřadu Jihomoravského kraje – odboru školství
” Podle vyjádření ministra školství, mládeže a tělovýchovy nelze předpokládat připravované zahájení prezenční výuky na středních školách dříve než 3. 3 .2021. Pokud se dozvíme něco nového, budeme Vás informovat.”
Rolovat nahoru