TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Pololetní vysvědčení

28. 1. 2021 – pololetní známky budou k nahlédnutí na stránkách “škola online”

Návod k nahlédnutí najdete na stránkách školy.

Výpis vysvědčení žáci obdrží po návratu do školy až budou znovu otevřeny.

Rolovat nahoru